Skip to content

Reklama se zdá v současnosti všudypřítomná. Ihned po otevření Vaší poštovní nebo emailové schránky na Vás čeká sada dopisů a emailů od společností, které chtějí propagovat svoje produkty. Často jsou přímo adresovány Vám.

Co se týká právního základu, tyto společnosti často spoléhají na svůj “legitimní zájem” nebo na Váš souhlas - často zahrabaný hluboko ve smlouvě týkající se zcela jiné záležitosti.

Vzorový dopis pro námitku proti přímému marketingu

Naštěstí se s tím nemusíte smířit. Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo vznést námitku proti přímému marketingu. To je jasně uvedeno ve článku 21, odstavci 2 GDPR. Námitku můžete také podat, pokud jste někdy předtím dali souhlas s přímým marketingem.

GDPR také poskytuje celou řadu dalších práv. Podrobnosti o nich můžete nalézt v našem článku o Vaších právech podle GDPR (EN).

Jak využiju svá práva?

#

GDPR nestanovuje žádné podmínky týkající se toh, jak podáte svou žádost. To znamená, že v podstatě by mohlo stačit napsat neformální dopis a poslat ho správci. Teoreticky by mohl stačit i telefonát.

Nicméně ve většině případě byste měli použít psanou formu, i kdyby jen pro případ, abyste byli schopní později dokázat, že jste žádost skutečně podali. A ikdyž byste mohli neformálně uvést, že byste rádi získali přístup k Vašim osobním údajům, doporučujeme raději formální žádost odkazující na konkrétní právní úpravu. To zajistí, že se správce nebude moci vyvléknout ze své odpovědnosti.

Co musí takový dopis obsahovat?

#

Nemějte obavy, nemusíte takový dopis psát sami. Připravili jsme pro Vás vzorový dopis, který můžete zkopírovat a přizpůsobit pro Vaše potřeby.

Zde je náš vzorový dopis pro námitku proti přímému marketingu podle čl. 21, odst. 2 GDPR. Ale stále je potřeba abyste vyplnili údaje ve složených závorkách.

Dobrý den,

tímto vznáším námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se mé osoby za účelem přímého marketingu podle článku 21, odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato námitka zahrnuje použití profilování, pokud se týká přímého marketingu.

Pokud jsem udělil souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu (např. podle článku článku 6, odst. 1 nebo článku 9, odst. 2 GDPR), tímto odvolávám tento souhlas.

Prosím o informování mě v předstihu, pokud tato námitka povede ke smazání mého účtu, který u Vás mám, zrušení smlouvy a tak podobně. V případě, že ano, rozhodnu, zda k tomu má dojít.

Moje žádost explicitně zahrnuje jakékoliv další služby a společnosti, pro které jste správcem osobních údajů podle článku 4, odst. 7 GDPR.

Jak je stanoveno v článku 12, odst. 3 GDPR, máte povinnost mi potvrdit námitku bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Přikládám následující informace nezbytné k identifikování mé osoby:
Zde zadejte své identifikační údaje. Často se jedná o informace jako vaše jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa atd.

Pokud neodpovíte na moji žádost ve stanovené lhůtě, vyhrazuji si právo učinit právní kroky a podat stížnost k odpovídajícímu kontrolnímu orgánu.

Předem děkuji.

S pozdravem,

Zde zadejte své jméno.

Abychom to ulehčili, můžete si stáhnout dopis a použít ho přímo ve Vašem preferovaném textovém editoru. Můžete si vybrat z následujících vzorů:

Stáhnotu šablonu pro LibreOffice nebo OpenOffice (.ott)
Stáhnotu šablonu pro Word (.dotx)
Stáhnout PDF formulář (.pdf)
Stáhnout obyčejný textový soubor (.txt)

S těmito vzory můžete libovolně nakládat. Publikujeme je pod Licencí CC0. Vzory pro LibreOffice a Word jsou založené na tomto vzoru pro LibreOffice.

Komu mám poslat dopis?

#

Dopis pošlete přímo společnosti, která Vám posílá reklamy. Pokud mají pověřence pro správu osobních údajů, doporučujeme poslat dopis přímo této osobě. Pověřenci pro správu osobních údajů jsou nejen speciálně vyškoleni, ale také jsou povinnováni důvěrně nakládat s Vaší žádostí.

Konktatní údaje na společnosti a další organizace můžete najít na jejich webových stránkách v podmínkách zpracování osobních údajů nebo v podmínkách použití. S tímto Vám chceme také pomoci. Proto spravujemee databázi společností, která už obsahuje odpovídající kontaktní údaje mnoha společností pro žádosti týkající se soukromí.

Neexistuje jednodušší způsob?

#

Myšlenkou Datenanfragen.de je co nejvíce Vám zjednodušit uplatňování Vašich práv týkající se ochrany osobních údajů. Proto jsme vytvořili Generátor, pomocí kterého můžete vytvářet žádosti automaticky. Prosím, zkuste ho.


Úpravy:

Od původní publikace tohoto vzorového dopisu jsme udělali následující změny:

napsal Benjamin Altpeter
dne
licencováno pod: CC0 1.0 Univerzální Potvrzení o statusu volného díla

Fotografie převzata z: “osoba stojící vedle zdi během dne” od Jonalyn San Diego (Licence Unsplash)