Skip to content

Pokud firma nebo jiná organizace (tzv. správce osobních údajů) má uložené chybné (nebo nekompletní) osobní údaje týkající se Vaší osoby, podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo žádat o jejich neodkladnou opravu.

To Vám umožňuje bránit se proti finančních společností (jako Experian nebo Equifax) například v případech, kdy špatně ohodnotí Vaši bonitu nebo historii plateb kvůli chybným záznamům.

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš článek o Vašich právech podle GDPR (EN).

Jak využiju svá práva?

#

GDPR nestanovuje žádné podmínky týkající se toh, jak podáte svou žádost. To znamená, že v podstatě by mohlo stačit napsat neformální dopis a poslat ho správci. Teoreticky by mohl stačit i telefonát.

Nicméně ve většině případě byste měli použít psanou formu, i kdyby jen pro případ, abyste byli schopní později dokázat, že jste žádost skutečně podali. A ikdyž byste mohli neformálně uvést, že byste rádi získali přístup k Vašim osobním údajům, doporučujeme raději formální žádost odkazující na konkrétní právní úpravu. To zajistí, že se správce nebude moci vyvléknout ze své odpovědnosti.

Co musí takový dopis obsahovat?

#

Nemějte obavy, nemusíte takový dopis psát sami. Připravili jsme pro Vás vzorový dopis, který můžete zkopírovat a přizpůsobit pro Vaše potřeby.

Zde je náš vzorový dopis pro žádost o přístup podle článku 16 GDPR. Ale stále je potřeba abyste vyplnili údaje ve složených závorkách.

Dobrý den,

tímto žádám o opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů týkajících se mé osoby podle článku 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prosím o provedení následujících změn:
Zde zadejte údaje, které mají být opraveny.

V případě, že jste sdělili dotčené osobní údaje jednomu nebo více příjemcům definovných článkem 4, odst. 9 GDPR, máte povinnosti sdělit moji žádost o opravu dotčených osobních údajů každému příjemci, jak stanovuje článek 19 GDPR. Prosím informujte mě o těchto příjemcích.

Moje žádost explicitně zahrnuje jakékoliv další služby a společnosti, pro které jste správcem osobních údajů podle článku 4, odst. 7 GDPR.

Jak je stanoveno v článku 12, odst. 3 GDPR, máte povinnost mi potvrdit opravu bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Přikládám následující informace nezbytné k identifikování mé osoby:
Zde zadejte své identifikační údaje. Často se jedná o informace jako vaše jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa atd.

Pokud neodpovíte na moji žádost ve stanovené lhůtě, vyhrazuji si právo učinit právní kroky a podat stížnost k odpovídajícímu kontrolnímu orgánu.

Předem děkuji.

S pozdravem,

Zde zadejte své jméno.

Abychom to ulehčili, můžete si stáhnout dopis a použít ho přímo ve Vašem preferovaném textovém editoru. Můžete si vybrat z následujících vzorů:

S těmito vzory můžete libovolně nakládat. Publikujeme je pod Licencí CC0. Vzory pro LibreOffice a Word jsou založené na tomto vzoru pro LibreOffice.

Komu mám poslat dopis?

#

Dopis pošlete přímo správci osobních údajů. Pokud daná společnost má pověřence pro správu osobních údajů, doporučujeme poslat dopis přímo této osobě. Pověřenci pro správu osobních údajů jsou nejen speciálně vyškoleni, ale také jsou povinnováni důvěrně nakládat s Vaší žádostí.

Konktatní údaje na společnosti a další organizace můžete najít na jejich webových stránkách v podmínkách zpracování osobních údajů nebo v podmínkách použití. S tímto Vám chceme také pomoci. Proto spravujemee databázi společností, která už obsahuje odpovídající kontaktní údaje mnoha společností pro žádosti týkající se soukromí.

Neexistuje jednodušší způsob?

#

Myšlenkou Datenanfragen.de je co nejvíce Vám zjednodušit uplatňování Vašich práv týkající se ochrany osobních údajů. Proto jsme vytvořili Generátor, pomocí kterého můžete vytvářet žádosti automaticky. Prosím, zkuste ho.


Úpravy:

Od původní publikace tohoto vzorového dopisu jsme udělali následující změny:

  • 11. dubna 2020: Přidání explicitní zmínky o právu na doplnění kromě práva na opravu. Použití pouze oficiálního termínu ‘příjemce’ namísto ‘třetí strany’. Více konzistentní styl napříč všemi vzory (EN). (Děkujeme, Andreasi!)
napsal Benjamin Altpeter
dne
licencováno pod: CC0 1.0 Univerzální Potvrzení o statusu volného díla